Lokaldistribusjon

Vi dekker hele Rogaland sør for Boknafjorden, og har et godt nettverk for distribusjon i dette området og helt ned til Flekkefjord.

Vi har flere biler som daglig kjører fra Sør – Rogaland til Jæren og Stavanger regionen. Videre har vi også ukentlige turer til Haugaland -området, og til Sørlandet. Vi har spesielt god kapasitet på alle disse rutene i retur.

På Ualand har vi egen terminal for lager og omlasting, og vi har også samarbeidspartner med terminal i Stavanger. Ut fra vår egen terminal har vi fast rute med levering tidlig morgen i hele Dalane (Egersund, Bjerkreim, Hauge i Dalane og Moi).

Andre tjenester: