Midlertidig dieseltillegg

Vi ser oss dessverre tvunget til å innføre midlertidig dieseltillegg fra og med 21. mars 2022 grunnet dagens høye priser. Fra nyttår har dieselprisen vår steget med over 46%. Vi presiserer at dette er et midlertidig tillegg som vil bli fjernet så fort prisene stabiliserer seg igjen.
Dieseltillegget vil bli justert hver mandag etter et snitt fra uken før.

2023
Dieseltillegg uke 1: 5,33 %
Dieseltillegg uke 2: 5,67 %
Dieseltillegg uke 3: 5,67 %
Dieseltillegg uke 4: 6,00 %
Dieseltillegg uke 5: 6,57%
Dieseltillegg uke 6: 6,02 %
Dieseltillegg uke 7: 5,88 %
Dieseltillegg uke 8: 5,20 %
Dieseltillegg uke 9: 4,89 %
Dieseltillegg uke 10: 4,93 %
Dieseltillegg uke 11: 5,48 %
Dieseltillegg uke 12: 4,61 %
Dieseltillegg uke 13: 4,09 %
Dieseltillegg uke 14: 3,93 %
Dieseltillegg uke 15: 4,03 %
Dieseltillegg uke 16: 4,09 %
Dieseltillegg uke 17: 3,85 %
Dieseltillegg uke 18: 3,45 %
Dieseltillegg uke 19: 2,76 %
Dieseltillegg uke 20: 2,63 %
Dieseltillegg uke 21: 2,63 %
Dieseltillegg uke 22: 2,74 %
Dieseltillegg uke 23: 2,76 %

2022
Dieseltillegg uke 12: 6,15 %
Dieseltillegg uke 13: 7,14 %
Dieseltillegg uke 14: 7,72 %
Dieseltillegg uke 15: 6,59 %
Dieseltillegg uke 16: 5,20 %
Dieseltillegg uke 17: 5,52 %
Dieseltillegg uke 18: 6,14 %
Dieseltillegg uke 19: 7,64 %
Dieseltillegg uke 20: 7,25 %
Dieseltillegg uke 21: 7,27 %
Dieseltillegg uke 22: 6,95 %
Dieseltillegg uke 23: 7,96 %
Dieseltillegg uke 24: 9,20 %
Dieseltillegg uke 25: 11,70 %
Dieseltillegg uke 26: 12,90 %
Dieseltillegg uke 27: 12,55 %
Dieseltillegg uke 28: 10,72 %
Dieseltillegg uke 29: 9,57 %
Dieseltillegg uke 30: 9,03 %
Dieseltillegg uke 31: 7,93 %
Dieseltillegg uke 32: 7,30 %
Dieseltillegg uke 33: 6,35 %
Dieseltillegg uke 34: 6,69 %
Dieseltillegg uke 35: 7,97 %
Dieseltillegg uke 36: 8,23 %
Dieseltillegg uke 37: 7,60 %
Dieseltillegg uke 38: 7,37 %
Dieseltillegg uke 39: 6,67%
Dieseltillegg uke 40: 6,96 %
Dieseltillegg uke 41: 8,65 %
Dieseltillegg uke 42: 11,00 %
Dieseltillegg uke 43: 10,93 %
Dieseltillegg uke 44: 10,46 %
Dieseltillegg uke 45: 10,24 %
Dieseltillegg uke 46: 9,59 %
Dieseltillegg uke 47: 8,27 %
Dieseltillegg uke 48: 7,16 %
Dieseltillegg uke 49: 6,08 %
Dieseltillegg uke 50: 5,50 %
Dieseltillegg uke 51: 4,96 %
Dieseltillegg uke 52: 5,48 %