Midlertidig dieseltillegg

Vi ser oss dessverre tvunget til å innføre midlertidig dieseltillegg fra og med 21. mars 2022 grunnet dagens høye priser. Fra nyttår har dieselprisen vår steget med over 46%. Vi presiserer at dette er et midlertidig tillegg som vil bli fjernet så fort prisene stabiliserer seg igjen.

Dieseltillegget vil bli justert hver måned etter et snitt fra måneden før.

2024
Dieseltillegg januar: 5,1 %
Dieseltillegg februar: 5,0 %