Administrasjon

Her er informasjon om våre ansatte i administrasjonen.

Jarle Omdal

Daglig Leder

51 40 90 04 / 901 10 231

jarle@omdaltransport.no

Jostein Omdal

Styreleder

51 40 90 05 / 901 32 020

jostein@omdaltransport.no

Arnstein Mæland

Befrakter, fra Rogaland til Østlandet, og lokaldistribusjon

51 40 90 07 / 901 10 224

arnstein@omdaltransport.no

Ove Lind

Befrakter, fra Østlandet til Rogaland

51 40 90 06 / 911 29 991

ove@omdaltransport.no

Reidar Aamodt

Regnskap/Lønn

51 40 90 03 / 901 10 233

reidar@omdaltransport.no

Lise Aamodt

Kontormedarbeider

51 40 90 02 / 977 44 448

lise@omdaltransport.no