Vi er Fair Transport-sertifisert!

24. januar 2022 ble vi første gang en Fair Transport-sertifisert bedrift. Dette er et forpliktende kvalitetsprogram med målsetning om å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte.

https://fairtransport.no/Om-Fair-Transport
https://fairtransport.no/company/view/omdal_transport_as